Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Haziran, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU- ALİ AKBULUT

  PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU Hiç gerilim filmi izlerken gözleriniz kapatıp şimdi bir şey olacak diye düşündüğünüz oldu mu? Çoğunuz muhakkak böyle hissetmişsinizdir. Ya da tek başınıza karanlıkta yürürken tedirgin hissettiğiniz? Bu tür örnekleri arttırabiliriz sanırım. Bunların hayatınızın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve böyle yaşadığınızı düşünün, sanırım hayat oldukça yorucu olurdu. Bu sayımızda kişilik bozukluklarından paranoid kişilik bozukluğu üzerinde duracağız. Paranoid kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler genelde sürekli kuşku duyan şüpheci, alıngan kuruntulu bireylerdir. Bu bireyler kendilerini çok fazla şekilde savunma eğiliminde olmakla beraber diğer insanların davranışlarını, düşüncelerini kendilerine bir zararları dokunacağı inancı ile algılayarak sürekli olarak dikkatli ve tetiktedirler. Kendileri ile alakalı olmayan sözleri, hareketleri, davranışları kendi üzerine alarak bunlar için tedbir almaları yönünde kend

NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU- DORUKHAN SAĞLAM

  NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU İnsan, varoluşu itibariyle kendini diğer canlılardan ayrı ve üstün gören, kendine hayran olan ve hayatın merkezinde yer aldığını düşüncesiyle gelişen bir canlıdır. Sadece bu çerçeveden bakıldığında bile bildiğini bilen ve biricikliğini varoluşunun merkezine yerleştiren bir varlıktan söz etmekteyiz (Çetin, 2020). Yani temel anlamda hepimiz biraz narsisiztizdir. Ancak doğası itibariyle de özel olduğunu hissetme ve büyüklenme eğilimi olan insanda bir de narsisistik kişilik yapılanması geliştiğinde ise iletişim kurması ve anlaşması çok güç olan bir bireyle karşılaşabiliriz. Bunlardan yola çıkılarak, bu yazıda narsisistik kişilik bozukluğuna, etkilerine ve böyle bir kişiyleyken neler yaşanabileceğine ver verilecektir. Narsisistik kişilik bozukluğu, bireyin kendisini çok üstün ve eşsiz olarak görmesi ve devamlı bir onay ve hayranlık ihtiyacı içinde bulunmasıyla kendini gösterir. Beğenilme gereksinimi

ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞU- EMİNE MİRAY BİNGÖL

  ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞU Merhaba sevgili  Psithoth  okuyucuları, sizlerle bu ay kişilik bozuklukları temasıyla buluşuyoruz. Kişilik bozuklukları kişinin hayatının erken dönemlerinden beri başlar ve uzun süre devam eder. Kişilik bozukluklarında birçok özellik normal insanlarda da var olabilir ama buradaki en önemli ayırt edici nokta kişinin hayatında uzun süredir yoğun bir şekilde olması ve günlük yaşantısını ve ilişkilerini etkiliyor olmasıdır. Kişi birden fazla kişilik bozukluğu tanısı alabilir (Morrison, J. (2017). Her kişilik bozukluğunun belli ayırt edici özellikleri vardır. DSM-5 tarafından C kümesi kişilik bozukluğu olarak tanımlanan çekingen kişilik bozukluğu olan kişiler sosyal olarak çekingenlerdir, alay edilmekten rezil olmaktan korkarlar ve bu yüzden yeni ilişki kurmakta isteksizlerdir (Morrison, J. (2017). Kendilerini sürekli yetersiz hissederler. (Morrison, J. 2017). Başkalarının ne düşündüğünü çok önemsedikleri için yaptı

HİSTRİONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU- MİRAY TAVLI

  HİSTRİONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU Kişilik kavramı; aldığımız genetik kodlar ve çevresel yollarla kazanım elde ettiğimiz değerlerin algımızda yorumlanma biçimidir. Bireyin yaşamını şekillendirmede son derecede kilit noktada yer alan bir kavramdır. Tam bu noktada karşılaşılan “bozukluk” çok ciddi sarsılmalara sebebiyet vermektedir. Sosyal ortamlarda bu tür psikopatolojik hastalıkların tanımlanıp teşhis edilmesi hem kritik hem de zordur (Nestadt, 2019). DSM-V incelendiğinde kişilik bozukluklarının A, B ve C küme olarak sınıflandırıldığını görüyoruz. Daha detaylı olarak inceleyeceğimiz B kümesinde yer alan histrionik kişilik bozukluğunu (histrionic personality disorder) bozukluğunu incelediğimizde çok bilinmediği sonucuna ulaşıyoruz. Ancak yaşam boyu kolayca karşılaşabilir bir kişilik örüntüsüdür. Bu kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler yoğun duygusallık içerisinde olup ilgi arayışı içerisindedirler. İlgi göremediklerini hissettiklerinde

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU ÜZERİNE GENEL BİR İNCELEME- HÜSEYİN GÜZEY

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU ÜZERİNE GENEL BİR İNCELEME Şizoid kişilik bozukluğu, toplumsal ilişkilerden yalıtılma ve kişiler arası düzlemde duygularını sınırlı ifade etmeyle karakterize olan bir “A” kümesi kişilik bozukluğudur. Bu kişilik bozukluğuna adını veren “Şizoid (Şizogibi)” sözcüğü 1908 yılında “şizofreni” teriminin de mucidi olan Eugen Bleuler tarafından alan yazına kazandırılmıştır. Şizoid kişilik bozukluğunun alanda inceleniş biçimine de paralel olarak şizoid sözcüğü, şizofreni sözcüğünden hareketle oluşturulmuştur ve sözcüğün temel anlamı “şizofreniye yakın/benzer” şeklindedir.   Bleuler,” şizoid” kavramını alan yazına kazandırırken bunu bir kişilik bozukluğu olarak ele almak yerine bunun insanın doğasında “belirli” düzeyde yer alan bir özellik olduğunu ifade etmiştir. Nitekim, insan doğasında “belirli” düzeyde yer alması gereken bu özellik şizofreni bozukluğunda “aşırı” düzeye ulaşmıştır. Bu kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin temel özellikleri; yalnız olmayı tercih etme

GOOD WİLL HUNTİNG(CAN DOSTUM)- ÖZGE CEYLAN

  GOOD WİLL HUNTİNG(CAN DOSTUM) Good Will Hunting  Türkçe ismi ile Can Dostum    Matt Damon  ve  Ben Affleck 'i n senaryosunu yazmış olduğu,   Robin Williams ’ın başrolünü oynadığı Oscar Ödülü almış bir filmdir.  Film de yer alan oyuncu Matt Damon ve Ben Affleck Hollywood Sinema dünyasında önemli bir noktaya gelmekle beraber Film ile En iyi Senaryo ödülünü almışlardır Bu ödül ile birlikte sinema yaşamının bir çok alanında yer almışlar ve performanslarını sergilemişlerdir. Geçmişten günümüze filmler ele alındığında psikoloji, eğitim gibi insan ve toplumu ele alan birbirinden farklı birçok alanda filmlerden yararlanmaktadır. Bu nedenle  psikoloji sahasında da kullanılmaktadır  Filmler baktığımız zaman bireyin yaşamını yansıtmak ile beraber kimi zaman kişilerin gerçek yaşam öyküsünden yararlanılarak oluşturulmaktadır.   Filmler alanda fazlasıyla kullanılmaya başlamaktadır şöyle ki sinema terapisi terapi içerisinde yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda filmlerin insan

OBSESİF-KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU- GİZEM GÖZEN

OBSESİF-KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU Kişilik bozuklukları üç farklı gruba ve Obsesif—Kompulsif Kişilik Bozukluğu ‘C Küme (C Cluster) kişilik bozuklukları arasındadır. Aynı zamanda, bu küme içerisinde kaçıngan kişilik bozukluğu ve bağımlı kişilik bozukluğu yer alır. C kümesindeki kişilik bozukluklarının ortak ve C kümesini diğer kümelerden ayıran özelliği  anksiyete  ve  korkulu kişilik lere sahip olmalarıdır. Genel olarak ‘ kaygılı ’dırlar. Kişilik Bozukluğunun Diğer Psikolojik Hastalıklardan Farkı Nedir? Kişilik bozukluğu dendiğinde bu kişiler belirgin semptomlar segilemektense, uyumsuz ve değiştiremedikleri karakteristik özelliklere sahiptir. Kişilik bozukluğunu karakterize eden genel özelliklerden ikisi şudur: 1) Kronik kişilerarası zorluklar, 2) Kişinin kimliği ve benlik duygusuyla ilgili problemler. Bir kişinin kişilik bozukluğu teşhisi alabilmesi için kişinin sergilediği davranış örüntüsü  geçici olmamalı ; tam tersine  kalıcı 

YALNIZLIK MI, BOZUKLUK MU? ŞİZOTİPAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU- ŞEYMA NUR YILMAZ

Yalnızlık Mı, Bozukluk Mu? Şizotipal Kişilik Bozukluğu İnsanlar kimi zaman belirli bir süre kendilerini diğer insanlardan uzaklaştırarak, kimi zaman da tamamen yalnızlaştırarak huzur bulmaktadırlar. Hayat, insanları beklenmedik olgu ya da olaylarla karşılaştırarak onların seçimlerini belirgin kılmaktadır. İnsanın aniden yakın ilişkilerden rahatsızlık duyması gibi sosyal işlevsellikte bozulmalar yaşaması ise oldukça farklı bir durumdur. Toplumun %3'ünün sahip olduğu bu durum, şizotipal kişilik bozukluğu olarak adlandırılmıştır (Özer, Ulusoy, Kabakçı ve Uluşahin, 2003). Diğer insanlarla yakınlık kurmak istemesine rağmen kuramayan ve paylaşımda sorun yaşayarak yakın ilişkiye girmekte yetersiz olan şizotipal bireyler, sosyal yetersizlikle beraber birçok farklı durumla da karşı karşıya gelebilmektedirler. Bunlardan bazıları; sosyal yetersizliğe bağlı olarak yakın arkadaş sahibi olamama, farklı inanışlar, paranoid ve kuşkulu fikirler, görünümde abartı, sıra dışı eylemlerde bulunma, sıra

BORDERLİNE(SINIRDA) KİŞİLİK BOZUKLUĞU-YAĞMUR NİLAY CÖMERTPAY

  BORDERLİNE(SINIRDA) KİŞİLİK BOZUKLUĞU Amerikan Psikiyatri Birliği ([APA],2013) tanımlamasında; “Borderline kişilik bozukluğu, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, kişilerarası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntü olarak” tanımlanmaktadır. Borderline kişilik bozukluğu (BKB) tanısı, DSM -5 tanı kriterleri kitabına göre belirti kümelerinden beş tanesi ve daha fazlası olması durumunda konulur. Bu kriterler (APA, 2013): Kimlik karmaşası Gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında giden, tutarsız ve gergin kişiler arası ilişkiler     3. Kendine kötülüğü dokunacak en az iki dürtüsellik (para harcama, cinsellik, madde kötüye kullanımı, güvensiz araç kullanma vb.) Terk edilmekten kaçınmak için çılgınca çaba gösterme Uygunsuz yoğun öfke, öfke denetiminde güçlük Duygulanımda tutarsızlık Süreğen bir boşluk duy